Logo Fontis Prim

Despre NOI

Fontis Prim este un centru privat ce oferă Cursuri de Calificare şi Formare Profesioanală. Programele de curs sunt autorizate de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova din 2010. Pincipalele cursuri de formare profesioanală pe care le desfăşurăm sunt: îngrijire bătrâni (elderly care), îngrijire copii (babysitter) sau menajeră (housekeeper).

Misiune…

Misiunea noastră constă în îmbunătățirea și dezvoltarea formării profesionale continue a persoanelor adulte prin organizarea cursurilor de formare profesională la cea mai bună calitate, adaptate nevoilor fiecăruia și care au aplicabilitate în exercitarea tuturor profesiilor pentru care “Fontis Prim” SRL deține autorizație.

Viziune…

Ne dorim să fim recunoscuți ca un adevărat sprijin pentru cei care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele, sporindu-și astfel și șansele la un loc de muncă extrem de căutat în zilele noastre și bine plătit.

Valori…

Fontis Prim are mereu în centrul atenţiei grija pentru oameni, responsabilitatea, inovația sau profesionalismul. Cele mai importante valori pentru obţinerea succesului sunt performanța, dinamismul, încrederea, flexibilitatea, integritatea, perseverența şi orientarea spre rezultat.

CELE MAI CĂUTATE CALIFICĂRI

babysitter

BONĂ (BABY-SITTER)

Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea competenţelor profesionale ale persoanei angajate ca babysitter dar şi ale educatorilor care lucrează în cadrul unor instituţii de învăţământ. Scopul cursului este acela de oferi cunoştinţe şi abilităţi indispensabile în desfăşurarea profesiei de bonă(babysitter).

MENAJERĂ

Cursul urmărește dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare desfășurării în bune condiții a profesiei de menajeră la standarde înalte de calitate, potrivit normelor adoptate și acceptate de Comunitatea Europeană. Pentru activitatea desfășurată de către o menajeră este foarte importantă calitatea curățeniei și a întreținerii spațiului de lucru.
elderly care

ÎNGRIJIRE PERSOANE ÎN VÂRSTĂ

Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea abilităților și competențelor profesionale necesare în lucrul cu persoanele în vârstă. Programul include cunoștințe teoretice dar și activități practice cu care se pot confrunta persoanele care se vor îngriji de o persoană vârstnică.

LISTA CALIFICĂRILOR DISPONIBILE

BONĂ (BABY-SITTER)

Informaţii despre curs:

Autorizat de Ministerul Educaţiei

Nr ore curs intensiv: 32 ore

Nr ore curs extins: 360 ore

Preţ: contactati-ne

Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea competenţelor profesionale ale persoanei angajate ca babysitter dar şi ale educatorilor care lucrează în cadrul unor instituţii de învăţământ. Scopul cursului este acela de oferi cunoştinţe şi abilităţi indispensabile în desfăşurarea profesiei de bonă(babysitter).

Cunoştinţe dobândite:

- Particularităţile de dezvoltare psihologică a copilului - acest modul cuprinde informaţii despre particularităţilor de vârstă a copilului, crizele de vârstă, specificul de lucru cu copii, hiperactivii, agresivii, anxioşii, timizii, copii în procesul de adaptare.

Informaţiile de la acest modul vor dezvolta următoarele competenţe la dădace:

 • capacitatea de identificare corectă a problemelor la copii;

 • capacitatea de a interveni prompt şi corect în abordarea situaţiilor dificile;

 • abilitatea de a comunica eficient cu copilul, pentru a-l stimula, încuraja;

 • abilitatea de a educa corect şi a disciplina constructiv.

- Comunicarea şi relaţionarea cu părinţii copilului - acest modul este orientat spre informarea dădacelor despre importanţa colaborării cu familia copilului, stiluri de comunicare eficientă, tipurile de familie şi stilurile de educaţie pe care le practică părinţii şi impactul lor asupra personalităţii copilului.

Informaţiile de la acest modul va dezvolta următoarele competenţe la dădace:

 • Capacitatea de a oferi informaţii utile educatorului şi părinţilor despre comportamentul copilului în diferite situaţii;

 • Capacitatea de a stabili relaţii de încredere şi colaborare cu părinţii;

- Profesia de dădacă abilităţi/competenţe/responsabilităţi – scopul acestui modul este de a informa despre trăsăturile de personalitate necesare unei bone, abilităţile utile în procesul de lucru cu educatorul, copii şi părinţii,conştientizarea, gradul de responsabilitate şi dăruire de sine.

Informaţiile de la acest modul vor dezvolta următoarele competenţe la dădace:

 • Autoanaliza resurselor interne necesare profesiei de dădacă;

 • Obţinerea cunoştinţelor vizavi de specificul şi profunzimea profesiei de dădacă;

 • Conştientizarea propriei motivaţii în alegerea profesiei de dădacă.

Detalii:

Examenul:

– Proba teoretică: test grila – pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice

– Proba practică – pentru evaluarea competenţelor practice

Pentru înscrierea la curs sunt necesare urmatoarele acte:

– Copie diplomă Examen de Capacitate ( opt/zece clase absolvite)

– Copie carte de identitate

– Copie Certificat de Naştere

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– Ordin de plată

Plata se poate face şi în două rate (prima la înscriere, a doua până în ultima zi de curs)

Vă oferim:

– Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundării cursului

– Reducere 10% la orice alt curs la care mai doriţi să participaţi

– Reducere 50% dacă ne recomandaţi la alţi 10 posibili participanţi, indiferent de curs

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteţi contacta telefonic la numărul de telefon (+373 22) 22 14 31 sau ne puteți transmite un e-mail la adresa office@fontis-prim.md.

 

MENAJERĂ

Informaţii despre curs:

Autorizat de Ministerul Educaţiei

Nr ore curs intensiv: 32 ore

Preţ: contactati-ne

Cursul urmărește dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare desfășurării în bune condiții a profesiei de menajeră la standarde înalte de calitate, potrivit normelor adoptate și acceptate de Comunitatea Europeană. Pentru activitatea desfășurată de către o menajeră este foarte importantă calitatea curățeniei și a întreținerii spațiului de lucru.

Cunoştinţe dobândite:

- Introducere în profesie: descrierea amplă a profesiei de menajeră, obligațiile și responsabilitățile sale.

- Etica și comportamentul (ce pot fi respectate și în familie, societate): sunt enumerate regulile de comportament și noțiunile de etică a menajerei.

- Metode moderne de îngrijire a casei: este prezentată atât o gamă vastă de produse chimice, precum și folosirea, destinația acestora, caracteristicile și aplicarea procesului de curățenie pentru echipamentele, mobilierul din spațiile unde se desfășoară lucrul (apartamente, case, birouri, unități industriale și hoteliere).

- Tehnologii de îngrijire a hainelor: sunt descrise tehnologiile moderne de îngrijire a hainelor, tipurile de țesături a hainelor, aplicarea detergenților și altor componente chimice folosite la îngrijirea hainelor; metode de călcare a hainelor în funcție de țesături.

- Pregătirea meselor: sunt explicate tehnici de exploatare a utilajului în bucătărie, modul de servire a mesei, planificarea producției de preparate culinare, elaborarea listei de materii prime pentru meniuri, previziunea comenzilor, controlarea calității preparatelor și gestiunea stocurilor de produse.

 • Aspectul legal al angajării: informații utile pentru angajarea în câmpul muncii.

Detalii:

Examenul:

– Proba teoretică: test grila – pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice

– Proba practică – pentru evaluarea competenţelor practice

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:

– Copie diploma Examen de Capacitate ( opt/zece clase absolvite)

– Copie carte de identitate

– Copie Certificat de Naştere

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– Ordin de plată. Plata se poate face şi în două rate (prima la înscriere, a doua până în ultima zi de curs).

Vă oferim:

– Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundarii cursului

– Reducere 10% la orice alt curs la care mai doriţi să participaţi

– Reducere 50% dacă ne recomandaţi la alţi 10 posibili participanţi, indiferent de curs

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteţi contacta telefonic la numărul  (+373 22) 22 14 31 sau ne puteți transmite un e-mail la adresa office@fontis-prim.md.

 

ÎNGRIJIRE PERSOANE ÎN VÂRSTĂ

Informaţii despre curs:

Autorizat de Ministerul Educaţiei

Nr ore curs intensiv: 32 ore

Nr ore curs extins: 145 ore

Preţ: contactati-ne

Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea abilităților și competențelor profesionale necesare în lucrul cu persoanele în vârstă. Programul include cunoștințe teoretice dar și activități practice cu care se pot confrunta persoanele care vor avea grijă de o persoană vârstnică. Aceste servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă pot fi acordate în instituții sau la domiciliu și se axează pe nevoile identificate ale beneficiarului. Scopul îngrijirilor acordate la domiciliu este de a completa sau de a substitui în întregime îngrjirile acordate de către familie, permițând persoanei în vârstă traiul în mediul obișnuit de viață.

Cunoştinţe dobândite:

- .Activitatea profesională a îngrjitorului persoanei în vârstă – cuprinde informații despre caracteristicile funcției de îngrijitor al persoanei în vârstă, principiile și responsabilitățile sale, modalități de comportament adecvat cu persoana asistată precum și cu familia acesteia.

- Norme de igienizare – oferă informații despre efectuarea și păstrarea igienei personale, a igienei persoanei asistate, igiena lucrurilor și obiectelor personale ale acesteia, precum și despre igiena mobilierului și a încăperilor.

- Asigurarea confortului (fizic și psihic); mobilizarea și transportul persoanei în vârstă – oferă informații despre:

- satisfacerea nevoilor fizice, fiziologice și de sănătate ale persoanei în vârstă asistate;

- satisfacerea nevoilor de dezvoltare fizică, psihică, culturală și spirituală, de integrare socială;

- asistarea la satisfacerea nevoilor fiziogice și patologice;

- transportul cu fotoliul rulant.

- Administrarea alimentației și a medicamentației – oferă cunoștințe atât despre alimentația corectă pentru persoanele în vârstă asistate, calcularea rației alimentare precum și administrarea corectă a medicamentelor.

- Acordarea primului ajutor persoanei în vârstă – oferă cunoștințe medicale utile și instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente (răniri, fracturi, arsuri, entorse, luxații, electrocutări, hemoragii externe) sau de incidente, în funcție de afecțiunea persoanei (stop cardio-respirator, disfuncții ale aparatului digestiv sau renal, ale sistemului urinar, traume ortopedice, fracturi de șold, diabet zaharat).

- Ore practice

Informațiile acumulate la cursul “Îngrijire persoane în vârstă” dezvoltă următoarele abilități și competențe:

 • capacități de identificare a nevoilor persoanei în vârstă și satisfacerea acestora;

 • capacitatea de a supraveghea și a monitoriza starea de sănătate a vârstnicului;

 • capacitatea de a interveni prompt în cazuri de accidente și de a oferi primul ajutor;

 • capacitatea de a evita factorii de stres și a crizelor de stres;

 • capacitatea de a respecta condițiile igienico- sanitare;

 • capacitatea de comunicare eficientă cu persoana în vârstă asistată, precum și cu familia acesteia, în funcție de caracteristicile personalităților tuturor;

 • capacitatea de a efectua orarul zilnic (activități, odihnă, somn), pentru a asigura confortul persoanei asistate;

 • capacitatea de a pregăti meniul zilnic și administrarea medicamentelor;

 • capacitatea de a asigura transportul persoanei în vârstă, conform tehnicilor de transport specifice;

 • capacitatea de gestionare a resurselor materiale și bănești pentru a satisface nevoile imediate ale persoanei asistate;

 • capacitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite și strategiile de îmbunătățire a calității și a modului de viață al persoanei în vârstă asistate.

Detalii:

Examenul:

– Proba teoretică: test grila – pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice

– Proba practică – pentru evaluarea competenţelor practice

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:

– Copie diplomă Examen de Capacitate ( opt/zece clase absolvite)

– Copie carte de identitate

– Copie Certificat de Naştere

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– Ordin de plată. Plata se poate face şi în două rate (prima la înscriere, a doua până în ultima zi de curs)

Vă oferim:

– Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundării cursului

– Reducere 10% la orice alt curs la care mai doriţi să participaţi

– Reducere 50% dacă ne recomandaţi la 10 posibili participanţi, indiferent de curs

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteţi contacta telefonic la numărul  (+373 22) 22 14 31 sau ne puteți transmite un e-mail la adresa office@fontis-prim.md.

 

DESCRIERE ȘI SFATURI UTILE

Curs Menajera

Curs Menajera Informaţii despre curs: Autorizat de Ministerul Educaţiei Nr ore curs intensiv: 32 ore Pret:  contactați-ne Cursul urmărește dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare desfășurării în bune condiții a profesiei de menajeră la standarde înalte de calitate, potrivit normelor adoptate și acceptate de Comunitatea Europeană. Pentru activitatea desfășurată de către o menajeră este foarte importantă calitatea curățeniei și a întreținerii spațiului de lucru. Cunoştinţe...

Citeste mai mult
elderly-care

Curs îngrijire bătrâni

Curs îngrijire bătrâni Informaţii despre curs: Autorizat de Ministerul Educaţiei Nr ore curs intensiv: 32 ore Nr ore curs extins: 145 ore Pret: contactați-ne Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea abilităților și competențelor profesionale necesare în lucrul cu persoanele în vârstă. Programul include cunoștințe teoretice dar și activități practice cu care se pot confrunta persoanele care se vor îngriji de o persoană vârstnică. Aceste...

Citeste mai mult

Curs bonă

Curs Bonă(Babbysitter) Informaţii despre curs: Autorizat de Ministerul Educaţiei Nr ore curs intensiv: 32 ore Nr ore curs extins: 360 ore Preţ: contactați-ne Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea competenţelor profesionale ale persoanei angajate ca babysitter dar şi ale educatorilor care lucrează în cadrul unor instituţii de învăţământ. Scopul cursului este acela de oferi cunoştinţe şi abilităţi indispensabile în desfăşurarea profesiei de bonă(babysitter). Cunoştinţe...

Citeste mai mult

Parteneri

odoras
Hotel Flowers
IDS Consulting

TESTIMONIALE

Ce spun cursanții noștri despre noi ?

Am obţinut mai mult decât un certificat acrediat, dar şi o meserie pe care o practic cu succes, pentru că ştiu exact ce am de făcut.

Natalia M.

Sunt mulţumită că am avut activităţi practice, care să îmi arate cum să aplic cunoştinţele dobândite.

Tania S.

Cursurile m-au ajutat să îmi găsesc mai uşor un loc de muncă. Am aplicat cunoştinţele dobândite şi am reuşit să primesc aprecierea angajatorului.

Lena Z.

Cursurile au fost foarte folositoare.  Organizarea a fost foarte bună. Am primit ajutor și la întocmirea dosarului cu acte pentru înscriere. Vă mulțumesc !

Anonim