elderly-care

Curs îngrijire bătrâni

Curs îngrijire bătrâni

Informaţii despre curs:

Autorizat de Ministerul Educaţiei

Nr ore curs intensiv: 40 ore

Nr ore curs extins: 80 ore

Pret: 1200 lei/1600 lei

Cursul cuprinde subiecte necesare pentru formarea abilităților și competențelor profesionale necesare în lucrul cu persoanele în vârstă. Programul include cunoștințe teoretice dar și activități practice cu care se pot confrunta persoanele care se vor îngriji de o persoană vârstnică. Aceste servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă pot fi acordate în instituții sau la domiciliu și se axează pe nevoile identificate ale beneficiarului. Scopul îngrijirilor acordate la domiciliu este de a completa sau de a substitui în întregime îngrjirile acordate de către familie, permițând persoanei în vârstă traiul în mediul obișnuit de viață.

Cunoştinţe dobândite:

- .Activitatea profesională a îngrjitorului persoanei în vârstă – cuprinde informații despre caracteristicile funcției de îngrijitor a persoanei în vârstă, principiile și responsabilitățile sale, modalități de comportament adecvat cu persoana asistată precum și cu familia acesteia.

- Norme de igienizare – oferă informații despre efectuarea și păstrarea igienei personale, a igienei persoanei asistate, igiena lucrurilor și obiectelor personale a acesteia, precum și despre igiena mobilierului și a încăperilor.

- Asigurarea comfortului (fizic și psihic); mobilizarea și transportul persoanei în vârstă – oferă informații despre:

- satisfacerea nevoilor fizice, fiziologice și de sănătate a persoanei în vârstă asistate;

- satisfacerea nevoilor de dezvoltare fizică, psihică, culturală și spirituală, de integrare socială;

- asistarea la satisfacerea nevoilor fiziogice și patologice;

- transportul cu fotoliul rulant.

- Administrarea alimentației și a medicamentației – oferă cunoștințe atât despre alimentația corectă pentru persoanele în vârstă asistate, calcularea rației alimentare precum și administrarea corectă a medicamentelor.

- Acordarea primului ajutor persoanei în vârstă – oferă cunoștințe medicale utile și instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente (răniri, fracture, arsuri, entorse, luxații, electrocutări, hemoragii externe) sau de incidente în funcție de afecțiunea persoanei (stop cardio-respirator, disfuncții ale aparatului digestiv sau renal, ale sistemului urinar, traume ortopedice, fracturi de șold, diabet zaharat).

- Ore practice

Informațiile acumulate la cursul “Îngrijire persoane în vârstă” dezvoltă următoarele abilități și competențe:

 • capacități de identificare a nevoilor persoanei în vârstă și satisfacerea acestora;

 • capacitatea de a supraveghea și a monitoriza starea de sănătate a vârstnicului;

 • capacitatea de a interveni prompt în cazuri de accidente și de a oferi primul ajutor;

 • capacitatea de a evita factorii de stres și a crizelor de stres;

 • capacitatea de a respecta condițiile igienico- sanitare;

 • capacitatea de comunicare eficientă cu persoana în vârstă asistată, precum și cu familia acesteia, în funcție de caracteristicile personalităților tuturor;

 • capacitatea de a efectua orarul zilnic (activități, odihnă, somn), pentru a asigura comfortul persoanei asistate;

 • capacitatea de a pregăti meniul zilnic și administrarea medicamentelor;

 • capacitatea de a asigura transportul persoanei în vârstă, conform tehnicilor de transport specifice;

 • capacitatea de gestionare a resurselor materiale și bănești pentru a satisface nevoile imediate a persoanei asistate;

 • capacitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite și strategiile de îmbunătățire a calității și a modului de viață a persoanei în vârstă asistate.

Detalii:

Examenul:

– Proba teoretică: test grila – pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice

– Proba practică – pentru evaluarea competenţelor practice

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:

– Copie diplomă Examen de Capacitate ( opt/zece clase absolvite)

– Copie carte de identitate

– Copie Certificat de Naştere

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– Ordin de plată. Plata se poate face şi în două rate (prima la înscriere, a doua până în ultima zi de curs)

Vă oferim:

– Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundării cursului

– Reducere 10% la orice alt curs la care mai doriţi să participaţi

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteţi contacta telefonic la numărul  (+373 22) 22 14 31 sau ne puteți transmite un e-mail la adresa office@fontis-prim.md.

Scroll to top